Sanallaştırma, sunucu, iş istasyonu, depolama, uygulama, grafik işlemci ve ağ gibi bilgi sistemleri komponentlerinin yazılım tabanlı ve donanım bağımsız olarak bir sanal platform üzerinde oluşturulma sürecidir. Sanallaştırma tüm büyüklüklerdeki işletmeler için verimliliği, yedekliliği ve hareket kabiliyetini artırırken BT giderlerini azaltmanın en etkili yoludur.

ITBusiness sanallaştırma konusunda 10 yılı aşkın deneyim sahibi uzman mühendis ve danışman kadrosuyla her ölçekte sanallaştırma dönüşümlerinizi gerçekleştirmenizde ve yönetmenizde sizlere danışmanlık ve uygulama hizmetleri vermeye yetkindir.

Sunucu Sanallaştırma

Birden çok işletim sisteminin, bir veya daha fazla fiziksel sunucu üzerinde yüksek verimli sanal makineler olarak çalışmasını sağlar. Sunucu sanallaştırması daha fazla BT verimliliği sağlamanın yanında birlikte işletme maliyelerini düşüren, daha hızlı iş yükü dağıtımı sağlayan, uygulama performansını artıran, daha yüksek hizmet sürekliliği olan ve gereksiz donanım fazlalığı ile karmaşıklığının ortadan kaldıran bir teknolojidir.

Farklı iş yüklerinin farklı sistemlerde çalıştırılması prensibi çerçevesinde geleneksel mimaride her bir iş yükü için ayrı bir işletim sistemi, dolayısıyla fiziksel sunucu konumlandırılması olağan bir yöntemdi. Ancak CPU’ların giderek güçlenmesi ile birlikte bu mimaride fiziksel sunucuların kaynakları atıl kalmaya ve verimlilikten uzaklaşmaya başladı. Bu noktada sunucu sanallaştırması sayesinde hem farklı iş yüklerinin farklı işletim sistemlerinde çalıştırılması prensibi uygulanabilmekte hem de kaynakların efektif olarak kullanılması sağlanmaktadır. Bu sayede ciddi anlamda enerji tasarrufu sağlamak ta mümkün olmaktadır.

Masaüstü Sanallaştırma

Sunucu sanallaştırmasına benzer şekilde kullanıcı bilgisayarlarının bir veya daha fazla fiziksel sunucu üzerinde güvenli, verimli ve yüksek süreklilikli bir platformda çalışmasını ve kullanıcılara bir hizmet olarak sunulmasını sağlar. Sıkıştırma ve tekilleştirme gibi teknolojiler sayesinde benzer verileri barındıran masaüstü sistemlerinin veri alanını daha efektif kullanması sağlanır. Ayrıca bu sayede organizasyonun tüm verisi merkezileştirilir ve üst seviyede güvenliği sağlanır.

Masaüstlerini ve uygulamaları yönetilen bir hizmet olarak sunmak, BT organizasyonlarının değişen iş yeri ihtiyaçlarına ve yeni ortaya çıkan fırsatlara daha hızlı yanıt verebilmelerini sağlar. Sanallaştırılmış masaüstleri ve uygulamaları şubelere, dış kaynaklar ile iPad ve Android tabletleri kullanan mobil çalışanlara hızlı ve kolay bir şekilde sunulabilir.

Grafik Sanallaştırma

Masaüstü sanallaştırmanın yeterli olmadığı grafik işlem gücü gerektiren bilgisayarlı tasarım, görüntü işleme ve üç boyutlu modelleme gibi iş yükleri olan bilgisayarın da bu platforma taşınmasını sağlayan bir teknolojidir. Sanallaştırma platformlarını çalıştıran fiziksel sunuculara takılan uyumlu Grafik İşlemci Kartlarının gücünün sanal makinalara kullandırılması prensibine dayanır. Bu sayede grafik işlem gücü ihtiyacı olan iş istasyonları da masaüstü sanallaştırma yapısına dahil edilerek tüm organizasyon merkezileştirilebilir. Grafik sanallaştırma, aynı zamanda sunucu sanallaştırmadaki atıl işlemci gücünün efektif kullanılmasına benzer şekilde çoğu zaman anlık olarak atıl kalan toplam grafik işlemci gücünün daha efektif kullanılmasını sağlar. iPad ve android tabletlerde dahi tasarım yapmaya ve tasarımları sunmaya olanak tanır.

Veri Depolama Sanallaştırması

Temelde birden çok depolama aygıtının merkezi bir konsoldan yönetilen tek bir depolama alanı olarak görünmesini ve paylaştırılmasını sağlayan bir yapıdır. Bu aynı zamanda yazılım tabanlı depolama yapılarının da kullandığı bir yöntemdir. Bu sayede farklı depolama alanlarından veri alanı havuzları oluşturarak sanal sistemlere bu havuzlardan veri alanları tahsis edilebilir. Veri depolama sanallaştırması sıkıştırma ve tekilleştirme teknolojilerini geniş bir alanda uygulayarak toplam veri alanının daha efektif kullanılmasını sağlar ve daha az fiziksel alanda daha fazla veri barındırmaya olanak sağlar.